โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

พล.อ. ธัญญา เกียรติสาร

กรรมการบริหาร

พล.อ. ธัญญา เกียรติสาร