โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ

พงศ์กวิน
จึงรุ่งเรืองกิจ

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นาย พงศ์กวิน
จึงรุ่งเรืองกิจ

ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 14
พรรคพลังประชารัฐ

  • รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. กีฬา สภาผู้แทนฯ
  • กรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สภาผู้แทนฯ
  • กรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) สภาผู้แทนฯ
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/pprp-pong-kawin.jpg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยรังสิต
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

875

ประสบการณ์การทำงาน

  • นักธุรกิจ

876

ปัจจุบัน

  • เป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 14

871
section-aea5863