โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ผศ.ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร

กรรมการบริหาร

ผศ.ดร. จักรพันธ์
พรนิมิตร

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร

กรรมการบริหาร

ส.ส. แบ่งเขต กรุงเทพมหานคร เขต 30
พรรคพลังประชารัฐ

 • รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การต่างประเทศ สภาผู้แทนฯ
 • กรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สภาผู้แทนฯ
 • โฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ สภาผู้แทนฯ
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/นายจักรพันธ์-พรนิมิตร.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

 • รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Arts UNIVERSITY OF WARWICK
  ประเทศอังกฤษ
 • Doctor of Philosophy (Educational Administration) ILLINOIS STATE UNIVERSITY
  ประเทศสหรัฐอเมริกา

875

ประสบการณ์การทำงาน

 • สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
 • รองโฆษกกรุงเทพมหานคร
 • โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
 • ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

876

ปัจจุบัน

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบแบ่งเขต พรรคพลังประชารัฐ

871
section-aea5863