โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ผศ.ดร. จักรพันธ์ พรนิมิตร

เขต 30 กรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร. จักรพันธ์
พรนิมิตร

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. จักรพันธ์
พรนิมิตร

ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 30
พรรคพลังประชารัฐ

 • รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การต่างประเทศ สภาผู้แทนฯ
 • กรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สภาผู้แทนฯ
 • โฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ สภาผู้แทนฯ
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/ผศ.ดร.จักรพันธ์-พรนิมิตร.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

 • รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Arts UNIVERSITY OF WARWICK ประเทศอังกฤษ
 • Doctor of Philosophy (Educational Administration) ILLINOIS STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา

875

ประสบการณ์การทำงาน

 • สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
 • รองโฆษกกรุงเทพมหานคร
 • โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
 • ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

876

ปัจจุบัน

 • เป็น ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 30

871
section-aea5863