โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์

กรรมการบริหารพรรค

บุญสิงห์
วรินทร์รักษ์

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับนายทะเบียนสมาชิกพรรค

นาย บุญสิงห์
วรินทร์รักษ์

นายทะเบียนพรรค

ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 13
พรรคพลังประชารัฐ

  • รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนฯ
  • รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนฯ
  • กรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนฯ
  • เลขานุการคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนฯ
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/pprp-04-boonsing-warinrak.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

875

ประสบการณ์การทำงาน

  • นักการเมือง

876

ปัจจุบัน

  • ดำรงตำแหน่งนายทะเบียนพรรค
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
    แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ

871
section-aea5863