โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์

เขต 7 กรุงเทพมหานคร

ธณิกานต์
พรพงษาโรจน์

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

น.ส.ธณิกานต์
พรพงษาโรจน์

ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ

 • รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน
  และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนฯ
 • โฆษกคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์
  และเเนวทางการเเก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญแห่งราช
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/น.ส.ธณิกานต์-พรพงษาโรจน์.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

 • นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

875

ประสบการณ์การทำงาน

 • -
 • 876

  ปัจจุบัน

 • เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร เขต 7
 • 871
  section-aea5863