โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ชวน ชูจันทร์

ชวน ชูจันทร์

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นาย ต่อศักดิ์
อัศวเหม

ส.ส. บัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ

  • สถาปนิก บ. ปาล์มเมอร์แอนด์เทินเนอร์
  • สถาปนิก/เจ้าของกิจการ บ.อาร์คแม็ทเทอร์
  • นักการเมืองท้องถิ่น
  • เจ้าของกิจการ บริษัท บ้านแก้วเรือนขวัญ
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2022/04/pprp-logo.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Master of Business Administration CALIFORNIA STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา

875

ประสบการณ์การทำงาน

  • นักธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนทางการเงิน
  • ผู้ส่งออกข้าว

876

ปัจจุบัน

  • เป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 21

871
section-aea5863