โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา

เขต 4 กรุงเทพมหานคร

กรณิศ
งามสุคนธ์รัตนา

section-889e563

ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นางกรณิศ
งามสุคนธ์รัตนา

ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ

 • รองประธานคณะกรรมาธิการ กมธ. กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนฯ
 • ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ กมธ. การพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนฯ , กรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สภาผู้แทนฯ
 • กรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) สภาผู้แทนฯ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) อย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนฯ
//www.pprp.or.th/wp-content/uploads/2021/11/นางกรณิศ-งามสุคนธ์รัตนา-1.jpeg
section-7f27e8f

ประวัติการทำงาน

870

การศึกษา

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

875

ประสบการณ์การทำงาน

 • สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 2 สมัย
 • 876

  ปัจจุบัน

 • เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร เขต 4
 • 871
  section-aea5863