โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

หมวดหมู่: กิจกรรม ส.ส. ยงยุทธ สุวรรณบุตร

“ส.ส. ยงยุทธ” ส่งเสริมอาชีพชาวสมุทรปราการ จัดอบรมขายสินค้าออนไลน์

,

“ส.ส.ยงยุทธ”ส่งเสริมอาชีพชาวสมุทรปราการ จัดอบรมขายสินค้าออนไลน์ –สร้างรายได้จุนเจือครอบครัว

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส.สมุทรปราการ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ เข้าร่วมงานสัมนาที่จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างบัญชีจนถึงการปิดการขาย

ทั้งนี้ ยังได้จัดการอบรมให้แก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการขายระบบออนไลน์ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่งในการทำธุรกิจออนไลน์ ทำให้เกิดเป็นรายได้เสริมและรายได้หลัก เพื่อนำไปจุนเจือครอบครัวต่อไป ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี ณ ห้องสัมมนา 1 โรงแรม MAYSON PALACE จ.สมุทรปราการ

“การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการขายผ่านระบบออนไลน์ให้กับพี่น้องประชาชน ในการสร้างงานและอาชีพ เพื่อให้มีรายได้ไปเลี้ยงดูครอบครัว และขอย้ำว่าเราจะมีการจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อเนื่อง”

#ดร.ยงยุทธสุวรรณบุตร
#สสสมุทรปราการ
#พปชร
#พลังประชารัฐ
#https://pprp.or.th/
#https://twitter.com/pr_pprpthailand
#https://www.blockdit.com/pprp

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 7 มกราคม 2565

“ส.ส. ยงยุทธ” ร่วมรัฐ-เอกชน มอบถุงยังชีพในโครงการปันสุข พื้นที่แพรกษา

,

“ส.ส. ยงยุทธ” ร่วมรัฐ-เอกชน มอบถุงยังชีพในโครงการปันสุข ช่วยลดค่าครองชีพ ปชช.
ในพื้นที่แพรกษา จ.สมุทรปราการ

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส. สมุทรปราการ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ และ นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรี ต.แพรกษา ร่วมกับผู้บริหาร, ข้าราชการฯ เทศบาล ต.แพรกษา รวมถึงภาคเอกชน ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ชุมชนเอื้ออาทร สมุทรปราการ 14 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ พร้อมมอบข้าวสารและถุงยังชีพ ในโครงการปันสุข เทศบาล ต.แพรกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ยังได้ร่วมพูดคุยและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

“ขอให้ทุกท่านปลอดภัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เราจะกลับคืนสู่สภาวะปกติในไม่ช้า ถ้าเราร่วมมือร่วมใจ แบ่งปัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เราจะมีความสุขไปด้วยกันในปี 2565 นี้ ด้วยความปราถนาดีจาก ทีมงานส.ส. พลังประชารัฐ”

#ดร.ยงยุทธสุวรรณบุตร
#สสสมุทรปราการ
#พลังประชารัฐ
#พปชร
#https://pprp.or.th/

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 22 ธันวาคม 2564