โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

เดือน: กรกฎาคม 2021

เปิดรายชื่อ กก.บห. พรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ 22 คน

,

เปิดโผรายชื่อกรรมการบริหารพรรค “พลังประชารัฐ” ชุดใหม่ บิ๊กป้อมนั่งหัวหน้าพรรค ธรรมนัส เลขาฯ พรรค

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากที่ประชุมใหญ่พรรคพลังประชารัฐ ว่า พล.อ.ประวิตร
วงษ์สุวรรณ ได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคอีกสมัย ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคนใหม่ ส่วนนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ดำรงตำแหน่งเหรัญญิกพรรค และ
นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค

รายชื่อกรรมการบริหารพรรค

 1. นายสันติ พร้อมพัฒน์
 2. นายวิรัช รัตนเศรษฐ
 3. นายไพบูลย์ นิติตะวัน
 4. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
 5. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
 6. นายอนุชา นาคาศัย
 7. นายสราวุฒิ เนื่องจำนงค์
 8. นายสุพล ฟองงาม
 9. นายวิโรจน์ สุนทรเลขา
 10. นายไผ่ ลิกค์
 11. นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
 12. นางประภาพร อัศวเหม
 13. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
 14. นายอิทธิพล คุณปลื้ม
 15. นายสุชาติ ชมกลิ่น
 16. นายยงยุทธ สุวรรณบุตร
 17. นายสุชาติ อุสาหะ
 18. นายรงค์ บุญสวยขวัญ
 19. นายจักรพันธ์ พรนิมิตร
 20. นายสุรสิทธิ์ นิธิวรลักษณ์
 21. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
 22. นายสมเกียรติ วอนเพียร

ขณะที่รายชื่อกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดเก่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ที่เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 จำนวน 23 คน มีดังนี้

 1. นายสันติ พร้อมพัฒน์
 2. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
 3. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
 4. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
 5. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
 6. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
 7. นายวิรัช รัตนเศรษฐ
 8. นายไพบูลย์ นิติตะวัน
 9. นายสุชาติ ชมกลิ่น
 10. นายอิทธิพล คุณปลื้ม
 11. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
 12. นายสุพล ฟองงาม
 13. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
 14. นายชาญวิทย์ วิภูศิริ
 15. นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์
 16. นายนิโรธ สุนทรเลขา
 17. นายไผ่ ลิกค์
 18. นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
 19. นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
 20. นายสุรชาติ ศรีบุศกร
 21. นายนิพันธ์ ศิริธร
 22. นางประภาพร อัศวเหม
 23. นายสกลธี ภัททิยกุล

สำหรับคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง 11 คน ประกอบด้วย ผู้ที่มาจากกก.บห 4 คน ได้แก่
1. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 2. นายยงยุทธ สุวรรณบุตร 3. นายจักรพันธ์ พรนิมิต และ 4. นายรงค์ บุญสวยขวัญ และ ผู้ที่มาจากสมาชิกพรรค 7 คน ได้แก่ 1. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว 2. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ ส.ส.นครราชสีมา 3. นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา 4. นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.
5. นายสมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น 6. พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.กาญจนบุรี 7. วันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.สงขลา สันติ-วิรัช-ไพบูลย์-สุริยะ นั่งรองหัวหน้าพรรค

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้แจ้ง ว่า เพื่อให้การแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรคทั้งหมดอยู่ในบันทึกการประชุมครั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ใช้อำนาจหัวหน้าพรรคในการแต่งตั้ง รองหัวหน้าพรรค 4 คน ได้แก่ นายสันติ พร้อมพัฒน์, นายวิรัช รัตนเศรษฐ, นายไพบูลย์ นิติตะวัน และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

ที่มา : www.prachachat.net
เมื่อวันที่ : 18 มิถุนายน 2564