"ไก่-อรพินทร์ เพชรทัต" คนพื้นที่พร้อมรับใช้พี่น้องดินแดง-ห้วยขวาง

"ไก่-อรพินทร์ เพชรทัต" คนพื้นที่พร้อมรับใช้พี่น้องดินแดง-ห้วยขวาง

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.62 "ไก่ -อรพินทร์ เพชรทัต " ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.เขตดินแดงและเขตห้วยขวาง พปชร. ลงพื้นที่เพื่อพบปะพ่อ แม่ พี่ น้อง ชุมชนใน ซ.ประชาราษฏร์บำเพ็ญ 5,7 เพื่อดูปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับชาวชุมชนและร่วมฟังปัญหา พร้อมหาแนวทางแก้ไข ไม่ว่าจะชนชั้นไหน หรือจะอาชีพใด เราพร้อมรับฟังและพร้อมหาแนวทางแก้ไขเสมอโดยไม่ทอดทิ้ง

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมและร้องเรียนปัญหาได้ที่ เฟซบุ๊ก : อรพินทร์ เพชรทัต

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *