โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“เลขาฯสันติ” เปิดตัวเลือดใหม่ 40 ว่าที่ผู้สมัคร 10 ส.ส 4 ภาค มั่นใจได้คนคุณภาพเข้ามาดูแลทุกข์สุข ปชช.ไม่ต่ำกว่า 150 ที่นั่ง

“เลขาฯสันติ” เปิดตัวเลือดใหม่ 40 ว่าที่ผู้สมัคร 10 ส.ส 4 ภาค
มั่นใจได้คนคุณภาพเข้ามาดูแลทุกข์สุข ปชช.ไม่ต่ำกว่า 150 ที่นั่ง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่พรรคพลังประชารัฐ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ร่วมด้วย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรี ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ และนายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และประธานคณะกรรมการประสานงาน(วิป) พรรคร่วมรัฐบาล ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั้ง 4 ภาค ประกอบด้วยภาคกลาง เหนือ ใต้ และอีสาน ครอบคลุม 21 จังหวัด จำนวน 50 คน แบ่งเป็นผู้สมัครใหม่ 40 คนและ ส.ส.ปัจจุบันอีก 10 คน เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้สมัครฯ ได้เข้ามาทำงานร่วมกับพรรค ในการเดินหน้าช่วยเหลือและดูแลประชาชนคนไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายสันติ กล่าวว่า วันนี้ได้นำว่าที่ผู้สมัคร และ ส.ส.ทั้ง 50 คนมาเปิดตัว ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีอุดมการณ์เดียวกันกับพรรค และมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนประชาชนคนไทย เข้าไปพัฒนาพื้นที่ โดยจะนำความรู้และความสามารถมาแก้ปัญหา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พัฒนา เพิ่มศักยภาพ ให้กับคนไทยทุกภาค ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาปากท้องให้อยู่ดีกินดี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ ตลอดจนส่งเสริมในทุกๆ ด้าน

“นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีคนตั้งใจจริงเข้ามาเสนอตัวดูเข้ามาแลทุกข์สุขให้กับพี่น้องประชาชน ผมในฐานะแม่บ้าน หากทุกท่านมีปัญหาใด ๆ ก็สามารถปรึกษาหารือได้ตลอดเวลา และต่อไปก็จะมีทีมวิชาการเข้ามาเป็นทีมปรึกษาปัญหาในแต่ละภาค พรรคพลังประชารัฐเป็นที่มุ่งหวัง มุ่งมั่นในการพัฒนาบ้านเมือง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยังเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้จะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน ความมุ่งมั่นของพรรคพลังประชารัฐอย่างที่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เคยกล่าวไว้ คือ อย่างต่ำจะต้องมี ส.ส. 150 คน”

นายอนุชา กล่าวว่า ตนขอแสดงความยินดีที่ทุกท่านได้รับเลือกเข้ามาเป็นสมาชิกในฐานะตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ ที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชน ในสิ่งที่ทุกท่านจะได้เจอข้างหน้าคือการรณรงค์หาเสียง และตนเชื่อว่าทุกท่านจะได้รับการเลือกตั้งเข้ามารับใช้ประชาชนและทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป

ด้านนายนายนิโรธ กล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐมีพันธกิจอยู่ภายใต้ชาติ กษัตริย์ และประชาชน พรรคเราถือกำเนิดมาภายใต้วิกฤต ต่างๆ ทั้งความไม่เข้าใจกันของประชาชน วิกฤติเศรษฐกิจ และวิกฤติโรคภัย แต่พรรคพลังประชารัฐก็สามารถนำพาประเทศให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตมาได้ ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับสมาชิกใหม่ที่จะมาช่วยกันนำพาประเทศไทยและประชาชนต่อไป ทั้งนี้ตนต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีอุดมการณ์เดียวกันกับพรรคพลังประชารัฐ

สำหรับรายชื่อที่ผู้สมัคร และ ส.ส. รวม 50 คน ประกอบด้วย จ.พิจิตร คือ นายภูดิท อินสุวรรณ์ ส.ส.พิจิตร เขต 2 นายสุรชาติ ศรีบุศกร ส.ส.พิจิตร เขต 3, จ.นครสวรรค์ ได้แก่ นายภิญโญ นิโรจน์ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 1 นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ เขต 6 นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ เขต 3 นายพรวิศิษฐ์ แจ่มใส เขต 7 นางจิตรา หมีทอง เขต 8, จ.น่าน 1 คนคือ นายสักก์สีห์ พลสันติกุล เขต 1, จ.พิษณุโลก ได้แก่ นายอดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์ เขต นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ เขต 2 นายอนุชา น้อยวงศ์ ส.ส.พิษณุโลก นายมานัส อ่อนอ้าย ส.ส.พิษณุโลก เขต 5

จ.เพชรบูรณ์ ได้แก่ น.ส.พิมพ์พร พรพฤฒิพันธ์ ส.ส.เพชรบูรณ์ เขต 1 นายจักรัตน์ พั้วช่วย ส.ส.เพชรบูรณ์ เขต 2 นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ส.ส.เพชรบูรณ์ เขต 3 นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ ส.ส.เพชรบูรณ์ เขต 4 นายเอี่ยม ทองใจสด ส.ส.เพชรบูรณ์ เขต 5 นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ เขต 6, จ.เลย คือ นายสุภาพ พุทธทองศรี เขต 2, บึงกาฬ ได้แก่ นายวิทยา เสนจันทร์ฒิไชย เขต 1 น.ส.ฌาณิการ์ เมืองแทน เขต 3, มุกดาหาร ได้แก่ นางสาวกัลยกร สุขสานต์ เขต 1 นายวิทยา บุตรดีวงศ์ เขต 2, อุดรธานี ได้แก่ นายอฤเดช แพงอะมะ เขต 4 นายชัชวาลย์ ลือคำหาญ เขต 8

จ.มหาสารคาม ได้แก่ นายสุชาติ ศรีสังข์ เขต 2 นายโกศล คาดพันโน เขต 5, จ.ร้อยเอ็ด ได้แก่ นายธนชัย สินธุไพร เขต 5 นายศราวุธ ศรีนนท์ เขต 7, จ.กาฬสินธุ์ ได้แก่ นายวรากรณ์ ภูอาภรณ์ เขต 2 นายจำลอง ภูนวนทา เขต 3 นายชานุวัฒน์ วรามิตร เขต 6 จ.ปัตตานี คือ คอซีย์ มามุ เขต 2, จ.นราธิวาส ได้แก่ นายรำรี มามะ เขต 3 นายอามิร ซาริคาน เขต 4, จ.สตูล ได้แก่ พ.ต.ท.สุริยา บาราสัน เขต 1 นายทินกร ทองใสเกลี้ยง เขต 2, จ.พัทลุง คือ นายประจวบ รามณีย์ เขต 2, จ.สงขลา คือ นายธเนศ ล่องนาวา เขต 7

จ.ปทุมธานี 7 คน ได้แก่ นายเสวก ประเสริฐสุข เขต 1 นายคิว อรุโณรส เขต 2 นายยุทรวัฒน์ หาญเกียรติกล้า เขต 3 นายเกียรติศักดิ์ ส่องแสง เขต 4 นายปรีชา ชื่นชนกพิบูล เขต 5 นายวิรัช พยุงวงษ์ เขต 6 นางสาวกฤษณา วงศ์คำ เขต 7, ลพบุรี ได้แก่ พ.อ.สุชาติ คัดสูงเนิน เขต 1 นายณฐพงศ์ นรสิงห์ เขต 2 นายไสว วงษ์ศรี เขต 3 นายสนั่น พรหมสุข เขต 4 นายประทวน สุทธิอำนวย ส.ส.ลพบุรี เขต 10 จ.นนทบุรี ได้แก่ นางเจริญ เรี่ยวแรง ส.ส.นนทบุรี นายทศพล เพ็งส้ม, จ.สมุทรสงคราม คือ นายนพพล ธนิกุล


ที่มา: ทีมประชาสัมพันธ์ พรรคพลังประชารัฐ
วันที่: 10 พฤศจิกายน 2565