โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

เปิดรายชื่อ กรรมการบริหาร พรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ 26 คน

เปิดรายชื่อ 26 กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ชุดใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ 26 คน ได้แก่
1. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่แบบไร้คู่แข่ง โดยมีการเสนอเพียง
รายชื่อเดียว 2. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรค 3. นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค 4. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ เป็นนายทะเบียนพรรค

ส่วนกรรมการบริหารพรรคอื่น จำนวน 22 คน ประกอบด้วย 

 1. นายสันติ พร้อมพัฒน์
 2. นายวิรัช รัตนเศรษฐ 
 3. นายไพบูลย์ นิติตะวัน 
 4. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
 5. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 
 6. นายอนุชา นาคาศัย 
 7. นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ 
 8. นายสุพล ฟองงาม
 9. นายนิโรธ สุนทรเลขา
 10. นาย ไผ่ ลิกค์
 11. นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ 
 12. นางประภาพร อัศวเหม 
 13. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 
 14. นายอิทธิพล คุณปลื้ม
 15. นายสุชาติ ชมกลิ่น 
 16. นายยงยุทธ สุวรรณบุตร
 17. นายสุชาติ อุสาหะ
 18. นายรงค์ บุญสวยขวัญ 
 19. นายจักรพันธ์ พรนิมิตร
 20. นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรลักษณ์ 
 21. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
 22. นายสมเกียรติ วอนเพียร


  ที่มา : https://www.dailynews.co.th/
 23. เมื่อวันที่ : 18 มิถุนายน 2564

" , ,