โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

ส.ส. กุลวลี จี้การประปาส่วนภูมิภาค-กรมทางหลวง เร่งขยายเขตจ่ายน้ำ-ติดตั้งไฟ

“ส.ส. กุลวลี” จี้การประปาส่วนภูมิภาค-กรมทางหลวง
เร่งขยายเขตจ่ายน้ำประปา-ติดตั้งไฟส่องสว่าง

นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรณีความเดือดร้อนเรื่องของการจ่ายน้ำประปาที่ไม่ครอบคลุมในพื้นที่ ต.ตุ้งกระถิน และ ต.หินกรอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่ปัจจุบันได้ดำเนินการขยายเขตการจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ในหมู่บ้าน จึงอยากขอให้การประปาส่วนภูมิภาค ช่วยจัดสรรงบประมาณทำโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้การจ่ายน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง 2 ตำบล เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่มีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคและบริโภค

นอกจากนี้ ยังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเรื่องระบบไฟส่องสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3338 ช่วง 700 เมตร ตั้งแต่สะพานบ้านใต้ หมู่ 4 ต.คูบัว ถึงหน้าวัดโขลงสุวรรณคีรี ประสบปัญหาผิวถนนชำรุด และไม่มีแสงไฟส่องสว่าง รวมถึงทางหลวงหมายเลข 376 ระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร ที่ประสบปัญหาไฟ้ฟ้าดับเป็นช่วงๆ ซึ่งเกิดจากอุปกรณ์และสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ จึงขอให้แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม และแขวงทางหลวงราชบุรี กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เร่งดำเนินการปรับปรุงผิวถนน และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรในพื้นที่ดังกล่าว

#กุลวลีนพอมรบดี
#ส.ส.ราชบุรี
#พรรคพลังประชารัฐ
#พปชร.
#การประปาส่วนภูมิภาค

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 4 ธันวาคม 2564

" ,