สโลแกนพรรคพลังประชารัฐ

สโลแกน พรรคพลังประชารัฐ

“โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง”