“สุวิทย์” พปชร. ชูแนวคิด ปรับเปลี่ยน เชื่อมโยง

“สุวิทย์” พปชร. ชูแนวคิด ปรับเปลี่ยน เชื่อมโยง

ยกระดับและขับเคลื่อน เพื่อสานต่อการสร้างหลักประกันสุขภาพ เพื่อคนไทยทุกคน

เมื่อวันที่ 11 มค. ที่ผ่านมา นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ร่วมเวทีเสวนา “มองไปข้างหน้า พรรคการเมืองกับการสร้างหลักประกันสุขภาพเพื่อคนไทยทุกคน” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิมิตรภาพบำบัด เนื่องในงานรำลึก 11 ปี นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ‘แสงดาวแห่งศรัทธา’ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ กล่าวว่า เราต้องการเตรียมพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเชื่อว่าการลงทุนเรื่องสุขภาพเป็นการลงทุนในมนุษย์ โดยมีผลการศึกษามากมายว่า การลงทุนในสุขภาพนั้นมีผลทำให้เกิดการตอบแทนในเรื่องผลิตภาพ เพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครปฏิเสธ อย่างไรก็ตาม หลักประกันสุขภาพต้องไม่ถูกมองในเรื่องการเมือง จะต้องมองหลักคิดถูกต้องหรือไม่ และทำให้ต่อเนื่องดีขึ้นอย่างไร

ทั้งนี้ หลักประกันสุขภาพในอนาคตต้องผูกกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยหลักคิดที่ถูกต้อง พัฒนาเดิมคนป่วยรักษาอย่างไร มาสู่การส่งเสริม ป้องกัน รักษาคุ้มครอง และกรณีต่างคนต่างดูแลตนเองนั้น มาสู่แคมเปญที่ดี “ดีช่วยป่วย รวยช่วยจน” ฉะนั้นบัตรทองที่พัฒนามาจาก 30 บาทนั้น เป็นเรื่องของสังคมเกื้อกูลและแบ่งปันกัน คนสุขภาพดีไม่ต้องใช้ คนรวยไม่ต้องใช้ ดังนั้นเราจะทำให้มีหลักปฏิบัติลักษณะนี้เกิดขึ้นมากกว่า

นอกจากนี้ยังมี 4 ประเด็นท้าทายเป็นโจทย์ 16 ปีที่ผ่านมาต้องตอบคำถาม คือ ประชาชนได้รับสิทธิถ้วนหน้าแล้วหรือไม่ ซึ่งจากข้อมูลจาก 3 กองทุน มีประชาชนได้รับสิทธิกว่า 90% แล้ว แต่โจทย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าได้รับสิทธิ แต่อยู่ที่เข้าถึงสิทธิจริงหรือไม่ เช่น ทันตกรรม หากให้อยู่ในบัตรทอง ถามว่ามีทันตแพทย์เพียงพอหรือไม่ และเมื่อเข้าถึงแล้วได้รับบริการดีเพียงใด และบริการให้แล้วบริหารจัดการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด หมายถึงเรื่องงบประมาณที่มีอยู่จำกัด จะนำเทคโนโลยีเข้ามา หรือบริหารจัดการอย่างไร

เมื่อนำโจทย์ข้างต้นมาแปลงเป็นนโยบายของพรรคพลังประชารัฐนั้น มองต้องปรับเปลี่ยนกลไกตอบโจทย์วามเท่าเทียมและยั่งยืน เชื่อมโยงภาคีครอบคลุมทุกภาคส่วน ยกระดับ ทำอย่างไรมั่นใจว่าประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพการให้บริการได้มาตรฐานจริง ขับเคลื่อน ทำให้เกิดสุขภาพที่ดีทุกช่วงวัย

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก สำนักข่าวอิศรา https://www.isranews.org/isranews-article/72845-healthy-72845.html

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *