โลกเปลี่ยน ไทยต้องปรับ ทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย ก้าวข้ามความขัดแย้ง สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน

“พล.อ.ประวิตร” นำทัพควงทีมระดับแกนนำ พปชร.ลุยพื้นที่นครสวรรค์

“พล.อ.ประวิตร” นำทัพควงทีมระดับแกนนำ พปชร.ลุยพื้นที่นครสวรรค์ เร่งพัฒนาบึงบอระเพ็ดปี’66 สู่แก้มลิงแก้แล้ง-น้ำท่วมดูแล ปชช.

“พลเอกประวิตร” นำทัพพร้อมทีมงานระดับบิ๊ก พปชร.ทั้ง “ เลขาฯธรรมนัส-นฤมล” สันติ รมช.คลัง ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจราชการและติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดตามเป้าหมายในปี 2566 พัฒนาสู่การเป็นแหล่งกักเก็บน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำทั้งการอุปโภคและบริโภคทุกฤดูกาล รวมถึงลดปัญหาการเกิดน้ำท่วมให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่และจังหวัด พร้อมเตรียมเปิดให้ชาวนาทำนาปรังครั้งแรกในรอบ 7 ปี หลังปริมาณน้ำในปีนี้มีมากเพียงพอต่อการทำเกษตร

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ, ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคฯ ลงพื้นที่ตรวจและเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน อ.เมือง จ.นครสวรรค์

สำหรับการลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561-2580) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก จ.นครสวรรค์ ถือเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มีแม่น้ำปิง วัง ยม น่านไหลผ่านเข้ามาและเกี่ยวข้องในหลายจังหวัด ดังนั้น หากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ จะช่วยให้สามารถมีน้ำใช้ทั้งอุปโภคและบริโภค รวมถึงภาคการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงหน้าแล้ง รวมทั้งยังสามารถป้องกันการเกิดอุทกภัยให้กับพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและในจังหวัดอื่นๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำหลาก

ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ ยังได้ติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติบึงบอระเพ็ด เพื่อเป็นแหล่งพักน้ำหรือแก้มลิงขนาดใหญ่ของภาคกลางตอนบนที่สามารถรองรับปริมาณน้ำที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล เพื่อกักเก็บน้ำเป็นน้ำต้นทุนไว้สำหรับการกระจายน้ำเพื่อชุมชนและทำการเกษตร ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยเฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการภายในปี 2566 เพื่อให้การพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพให้กับชาวนครสวรรค์และภาคการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

“ในครั้งนี้ลงมาดูความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการบึงบอระเพ็ด ในเรื่องการรับน้ำและระบายน้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่สูงสุด เนื่องจากว่าในปีนี้น้ำในบึงบอระเพ็ดมีมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา และจะมีการเปิดให้ชาวนาได้ทำนาปัง เป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี ” พลเอกประวิตร กล่าว

นอกจากนี้ ยังได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนในการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนในมิติต่างๆ รัฐบาลพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในความต้องการอย่างทั่วถึง โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ , ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช., นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน , นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐ ประมาณ 20 ท่าน อาทิ นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พปชร. ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส. เขต 3พรรคพลังประชารัฐ นครสวรรค์ นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พปชร. นายภิญโญ นิโรจน์ เขต 1 นครสวรรค์ พปชร. ตลอดจนประชาชน จ.นครสวรรค์ ให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง

ที่มา : facebook.com/PPRPThailand/
เมื่อวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564

" ,