ความเป็นมา

ความเป็นมา

พรรคพลังประชารัฐ (อักษรย่อ: พปชร.) เป็นกลุ่มการเมืองที่ยื่นจดจองชื่อพรรคต่อ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นลำดับที่ 3/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยนายชวน ชูจันทร์ ประธานประชาคมตลาดน้ำคลองลัดมะยมและพันเอก สุชาติ จันทรโชติกุล อดีต ส.ส. สงขลา พรรคความหวังใหม่ และอดีตสมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นผู้จดจองชื่อพรรค
โดยทางพรรคพลังประชารัฐได้เตรียมจัดประชุมสามัญใหญ่ของพรรคเป็นครั้งแรกเพื่อเลือก หัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคที่ห้องฟีนิกซ์ อิมแพค เมืองทองธานี ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561 แต่ในเวลาต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงวันประชุมจาก 15 กันยายนเป็นวันเสาร์ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 พร้อมกับเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมเป็นห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพคเมืองทองธานี ปรากฏว่า ดร.อุตตม สาวนายน อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก เภสัชกร ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์และนาย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีตผู้อำนวยการพรรคประชาธิปัตย์ เป็นรองหัวหน้าพรรค นาย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นเลขาธิการพรรคนแรก รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ เป็นเหรัญญิกพรรค นายกองเอก วิเชียร ชวลิต เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค และ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นโฆษกพรรคพร้อมกับคณะกรรมการบริหารพรรคอีก 18 คน แต่ในภายหลังนาย กรัณย์ สุทธารมย์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคทำให้เหลือคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 24 คนจากนั้นนาย วิเชษฐ ตันติวานิช ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคทำให้เหลือคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 23 คน

ต่อมาในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าที่ประชุม กกต. ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๑ (๒๗) มีมติเห็นชอบให้รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐ และได้มีการประกาศไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ 23/2561 เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

โดยพรรคพลังประชารัฐได้เปิดรับสมัครสมาชิกพรรค ณ ที่ทำการพรรคเมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และทางพรรคได้จัดประชุมใหญ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ โรงแรมแชงการีลา โดยได้จัดตั้งสาขาพรรคที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นสาขาแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561