'กอบศักดิ์' เดินหน้าปลูกไม้มีค่า สร้างรายได้ประชาชนสิบล้านครัวเรือน

'กอบศักดิ์' เดินหน้าปลูกไม้มีค่า สร้างรายได้ประชาชนสิบล้านครัวเรือน

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.62 ณ ทำการพรรคพลังประชารัฐ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) รับเรื่องร้องเรียนจากแกนนำกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนไม้กฤษณาแห่งประเทศไทย และกลุ่มเกษตร-ปลูกไม้มีค่า นำโดย นายอุกฤษ กาลายี นักวิจัย ม.เกษตรฯ ใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่

1.หากพรรคพลังประชารัฐเป็นรัฐบาล อยากให้จัดตั้งสำนักงานไม้เศรษฐกิจแห่งชาติ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2.ส่งเสริมให้มีอาชีพทำไม้ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 3.ผลักดันเรื่องการสหกรณ์ตามแนวทางศาสตร์พระราชาอย่างแท้จริง ไม่ใช่เปิดสหกรณ์ขึ้นมาแล้วปล่อยกู้ 4.มีกองทุนสนับสนุนในการปลูกต้นไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจทุกชนิด และ 5.ให้ใช้ที่เปล่าประโยชน์มาทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา

โดย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กล่าวว่า รัฐบาลเดินหน้าในเรื่องของไม้มีค่า ใส่ใจในเรื่องต้นไม้สีเขียว โดยเฉพาะการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ของประชาชน เพื่อสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่ม ทำให้เป็น "แผ่นดินทอง" โดยในอนาคตก็จะมาดูกันที่เรื่องการแปรรูป การตั้งราคากลาง ฯลฯ ซึ่งจะทำให้คนไทยกว่าสิบล้านครัวเรือน สามารถปลูกต้นไม้มีค่าได้บนที่ดินของตัวเอง โดยไม่ผิดกฎหมาย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก แนวหน้า https://www.naewna.com/politic/389339

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *